In 2018 stelt OP Oost 28,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in Overijssel en Gelderland. Het beschikbare budget wordt verdeeld over drie subsidieregelingen die mkb-bedrijven stimuleren om meer omzet te halen uit nieuwe en duurzame producten.

Let op:

De regelingen Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten en Stimuleren proeftuinen worden voor het laatst in deze vorm en omvang opengesteld.
De regelingen R&D-projecten tot € 50.000 en R&D-samenwerkingsprojecten (MIT) tot € 350.000, worden in 2018 opengesteld als provinciale regeling.
Meer informatie vindt u hier: mkb-innovatiestimulering

Het beschikbare budget wordt verdeeld over drie subsidieregelingen die mkb-bedrijven stimuleren om meer omzet te halen uit nieuwe en duurzame producten.

Regelingen in 2018

 • Grote R&D-samenwerkingsprojecten (3.3)
  Hiervoor komen projecten in aanmerking waarbij twee of meer onafhankelijke organisaties samenwerken, waarvan minimaal één MKB-onderneming. Per aanvraag geldt een minimumsubsidie van € 350.000 en een maximum van € 2.000.000. 
 • Stimuleren proeftuinen (3.4)
  Voor het testen van nieuwe producten, procedés en diensten in een realistische omgeving kunnen proeftuinen worden opgezet. Aan de proeftuin doen minimaal twee zelfstandige mkb-ers mee en er worden minimaal twee experimenten verricht, waarbij eindgebruikers worden betrokken. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 600.000. Voor deze openstelling is 4,6 miljoen euro beschikbaar.
 • Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten (3.5)
  Twee of meer samenwerkende instanties kunnen subsidie aanvragen voor het tot stand brengen of uitbreiden van samenwerking gericht op mkb-ondernemingen en het stimuleren van mkb-ondernemingen tot valorisatie. De subsidiemogelijkheden liggen tussen € 200.000 en € 500.000. Voor deze openstelling is 3,6 miljoen euro beschikbaar.

Procedure

Voor deze regelingen, kunnen het hele jaar aanvragen ingediend worden. Een regeling sluit echter op het moment dat het beschikbare budget op is. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Een projectvoorstel moet wel een minimaal aantal punten van de deskundigencommissie krijgen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Veranderingen

 • De regelingen Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten en Stimuleren proeftuinen worden voor het laatst in deze vorm en omvang opengesteld.
 • De regelingen Haalbaarheidsprojecten tot € 24.999,- en R&D samenwerkingsprojecten van € 50.000,-  tot € 350.000,- worden in 2018 opengesteld als provinciale regeling. 
  Openstelling: Haalbaarheidsprojecten van 17 april – 6 september (First come first serve). R&D samenwerkingsprojecten van 2 juli – 6 september (Tender). Beide regelingen openen om 9.00 uur en sluiten om 17.00 uur. 
  Voor meer informatie zie: mkb-innovatiestimulering-regio

 

Ondersteuning

Geïnteresseerd? Wij wel!
Loopt u met ideeën Heeft u een idee voor een projectvoorstel?
Wij adviseren u graag om dit idee uit te werken tot een passend projectplan.