Op maandag 23 januari wordt het nieuwe Fraunhofer Project Center for Design and Production Engineering for Complex High-Tech Systems at the University of Twente (FPC@UT) geopend op de campus van de Universiteit Twente. Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, zal de openingshandeling verrichten. Tijdens de feestelijke bijeenkomst zullen de initiatiefnemers Fraunhofer, Universiteit Twente en Saxion, alsmede partners vanuit de industrie en overheid inzicht geven in de cruciale opgaven en mogelijkheden op het vlak van Smart Industry.

Over het Fraunhofer Project Center Het Fraunhofer Project Center for Design and Production Engineering for Complex High-Tech Systems at the University of Twente is een nieuwe onderzoekseenheid binnen de Universiteit Twente, opgezet in samenwerking met het Duitse Fraunhofer en Saxion. De eenheid draagt bij aan het doorontwikkelen van nieuwe mogelijkheden binnen Smart Industry, door het vertalen van wetenschappelijke kennis naar kansrijke innovaties.

Duitsland en Nederland zijn voorlopers op het gebied van wetenschappelijk en technologie-gedreven oplossingen voor de industrie en willen die positie de komende tijd verder verstevigen. Het FPC@UT wil daarin een belangrijke bijdrage leveren. Het project center wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Overijssel.

Samenwerking met het bedrijfsleven Het FPC@UT levert een bijdrage aan hoogwaardige technologie binnen de industrie door het versterken van de mogelijkheden op het gebied van ‘smart products and smart production technologies’. Het bedrijfsleven heeft daarbij een belangrijke stem in de onderzoeksagenda van het project center. In gezamenlijke R&D-activiteiten, in samenwerking met het bedrijfsleven, staan de belangrijkste opgaven vanuit de praktijk centraal. Het project center levert daarbij hoogwaardig technologische kennis, nieuwe innovaties en toepassingen voor de implementatie daaraan.

Opening bijwonen? De openingshandeling vindt plaats op maandag 23 januari van 12.30 uur tot 16.00 uur op de campus van de Universiteit Twente (gebouw Waaier). U bent van harte welkom om deze bij te wonen, aanmelden kan via www.utwente.nl/fraunhofer.