Nieuwe economieën ontstaan razendsnel, wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd. De concurrentiepositie van veel MKB bedrijven staat onder druk.  In de economie van morgen staat samenwerken centraal, zijn waardeketens complexer geworden en wordt technologie in een internationale markt opgeschaald. Dit vraagt van bedrijven om te vernieuwen en samen te werken.

AMMON, NOVEL- T en VMO zijn daarom gezamenlijk het project ‘Waardecreatie voor ondernemers vanuit marktperspectief’ gestart. Hiermee stellen zij zich ten doel om een procedé te ontwikkelen om de innovatiebereidheid en samenwerking van en tussen MKB ondernemers en scale ups, te vergroten ten einde de innovatiekracht te bevorderen, de ontwikkeling of vernieuwing van producten, diensten of systeemoplossingen te stimuleren en de commerciële slagkracht bij (internationale) marktintroducties te vergroten.

Inmiddels hebben zij hiervoor een subsidie mogen ontvangen van OP Oost Nederland, het gezamenlijke subsidie programma van de provincies Gelderland en Overijssel.