Op vrijdag 11 december 2015 vindt in de Grote Kerk te Enschede de AMMON ANNUAL MEETING plaats. Een afvaardiging van alle bij AMMON aangesloten bedrijven en een selecte club belangstellenden komt bijeen voor een interactieve inspiratiesessie. AMMON is in 2015 uitgebreid met 15 nieuwe deelnemers. De industriële samenwerking in Oost-Nederland groeit!