Op 4 november jl. was Joost Lötters te gast bij RTV Oost in het programma Overijssel Vandaag. Hij sprak hier over de kracht van verbinding en samenwerking tussen grote bedrijven in de regio en de rol die stichting Ammon hierin vervult.
Bedrijven die de trots zijn van deze regio -denk aan Ten Cate of TKH Group- moeten hun innovaties met elkaar delen. “Samenwerken is noodzakelijk; het vergroot de omzet”, aldus Joost Lötters van stichting Advanced Materials Manufacturing Oost Nederland (AMMON).
Maar wie gaat nu moedwillig z’n kip met de gouden eieren delen? “Vroeger had iedereen de reflex dat je goede ideeën liever voor jezelf houdt, dat is niet meer van deze tijd. Het gaat om innovatie op snijvlakken van de deelnemende bedrijven of instellingen.”

Bij AMMON is innovatie dus hét sleutelwoord. “Door de kruisbestuiving worden er mooie producten ontwikkeld”, aldus Lötters. “Pentair heeft bijvoorbeeld watersystemen en Ten Cate heeft kunstgras. Die twee bedrijven hebben door samen te werken een systeem bedacht dat nu in Afrika zorgt voor schoon drinkwater én tegelijkertijd een speelveld vormt, voor kinderen.”

Start-ups
De bedoeling is dat samenwerking niet alleen leidt tot innovaties, maar ook tot werkgelegenheid. “We willen dat de start-ups met goede ideeën niet opgekocht worden door internationale bedrijven, maar behouden blijven voor de regio.”

In Eindhoven hebben ze ASML en Philips, en daardoor moeten ze blijven vernieuwen. “Mijn stokpaardje is dat hier rondom de UT ook een grote aanjager komt. Een Shell of een andere grote partij die een aanzuigende werking heeft.”
Bron: rtvOost 04-11-2016